TÄLTHELGEDOMEN

Konstnärlig gestaltning av heliga föremål utifrån detaljerade beskrivningar i Andra Mosebokens kapitel 25-30.

I Bibeln berättas hur Mose förde Israels folk ut ur Egypten in i Sinais öken till Sinai berg. Där uppenbarade sig Gud och slöt ett förbund med Israels folk. Han formulerade tio budord som ristades in på två stentavlor och han uppmanade folket att göra ett heligt tält som skulle bäras genom öknen. Han beskrev alla heliga föremål som skulle finnas där, både hur de skulle se ut och hur de skulle användas. Stentavlorna skulle förvaras i förbundsarken som skulle placeras bakom förlåten inne i det allraheligaste i tältet.

Utställningen Tälthelgedomen har visats på Konstakademien i Stockholm 1999, på Göteborgs konstmuseum 2001, på Judiska Museet i Stockholm 2003 och i Sofia kyrka i Stockholm 2016.

 

TÄLTHELGEDOMEN utställning på Judiska muséet 2003

 

Plan över Tälthelgedomen, tryck på papper 14,5 x 29 cm

 

FÖRBUNDSARKEN 27,5 X 16 X 16,5 cm, plywood, guld och vitt guld

25:10   Du skall göra en ark av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. Du skall belägga den med rent guld både invändigt och utvändigt och omge den med en guldkant. Du skall gjuta fyra ringar av guld och fästa dem vid de fyra fötterna på arken, två ringar på den ena sidan och två på den andra. Du skall göra bärstänger av akacieträ och belägga dem med guld och skjuta in dem i ringarna på arkens sidor, så att man kan bära arken med dem. Bärstängerna skall sitta kvar i ringarna och får inte tas bort. I arken skall du lägga förbundstecknet som jag skall ge dig.

Du skall ock göra ett lock av rent guld, två och en halv aln långt och en och en halv aln brett. Du skall också göra två keruber av hamrat guld, en vid varje ända av locket, en kerub vid den ena ändan och en vid den andra. Du skall göra keruberna i ett stycke med locket. Keruberna skall hålla vingarna lyftade och utbredda, så att de skyler locket. De skall vara vända mot varandra med ansiktena ner mot locket.

Du skall lägga locket ovanpå arken, och i arken skall du lägga förbundstecknet som jag skall ge dig. Där skall jag uppenbara mig för dig: från platsen ovanför locket skall jag tala till dig, mellan de båda keruberna som står på arken med förbundstecknet, och ge dig alla mina befallningar till Iraels folk.

 

BORDET FÖR SKÅDEBRÖDEN 24 x 12 x 18 cm, plywood, guld och vitt guld

25:23   Vidare skall du göra ett bord av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt.
Du skall belägga det med rent guld, och runt omkring det skall du fästa en guldkant. Du skall göra en handsbred list runtomkring det och en guldkant på listen. Du skall göra fyra ringar av guld och fästa dem i de fyra hörnen vid de fyra benen. Intill listen skall ringarna sitta, som hållare för bärstänger, så att man kan bära bordet. Du skall göra bärstängerna av akacieträ och belägga dem med guld, och med dem skall man bära bordet. Till bordet skall du också göra fat och skålar, kannor och bägare för dryckesoffren; av rent guld skall du göra dem. Se till att det alltid ligger skådebröd inför mig vid bordet.

 

BONINGENS TÄLT 45 x 75 cm, getgarn och lin vävd av Gunnel Gustafsson

26:7   Du skall väva våder av gethår till ett tält över boningen; elva våder skall du väva. Varje våd skall vara 30 alnar lång och fyra alnar bred; alla elva våderna skall vara lika stora. Du skall foga samman fem våder för sig och sex våder för sig och vika den sjätte våden dubbel på framsidan av tältet. Du skall göra 50 öglor i kanten av den ena våden, den som är ytterst på det ena hopsatta stycket. Och du skall göra 50 hakar av koppar och häkta dem i öglorna och så fästa ihop tältet till en helhet. Och den överskjutande delen av tältets våder, den halva våd som blir över, skall hänga ner över baksidan av boningen. Och den aln som tältvåderna är för långa på var sida skall hänga ner på båda sidorna av boningen för att täcka den.

 

BONINGENS BRÄDER 37 x 115 cm, trä, guld och silver

26:15   Bräderna till boningen skall du göra av akacieträ; de skall stå upprätt. Varje bräda skall vara tio alnar lång och en och en halv aln bred. På varje bräda skall det finnas två tappar i anslutning till varandra. Du skall göra likadant med alla bräderna till boningen. Av de bräder du gör för boningen skall 20 vara på sydsidan, åt söder, och du skall göra 40 socklar av silver under de 20 bräderna, två socklar för varje bräda med dess två tappar; vidare på boningens andra sida, norrut, 20 bräder med deras 40 socklar av silver, två under var bräda.

Till baksidan av boningen, åt väster, skall du göra sex bräder och till boningens hörn på baksidan två bräder. Dessa skall vara dubbla nertill och likaså dubbla upptill, till den första ringen. Så skall det vara med de båda hörnbräderna. Det skall alltså vara åtta bräder med socklar av silver, sammanlagt 16 socklar av silver, två under var bräda. Du skall göra reglar av akacieträ, fem till bräderna på boningens ena sida, fem till bräderna på dess andra sida och fem till baksidan, åt väster. Den mellersta regeln, den som sitter mitt emot på bräderna, skall gå från ena ändan till den andra. Bräderna skall du belägga med guld, och du skall göra guldringar på dem, där man kan skjuta in reglarna. Också reglarna skall du belägga med guld. Du skall uppföra boningen i överensstämmelse med det, som du fick se på berget.

 

FÖRHÄNGET 42 x 62 cm, lin, silke och metalltråd, broderad av Annika Ekblom,
vävd av Gunnel Gustafsson

26:31   Du skall väva ett förhänge av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn; det skall göras i konstvävnad med keruber. Du skall hänga upp det på fyra stoplar av akacieträ som är belagda med guld, har krokar av guld och står på fyra socklar av silver. Du skall fästa förhänget i hakar och föra dit arken med förbundstecknet och ställa dem innanför förhänget; förhänget skall skilja det heliga från det allra heligaste. Och du skall lägga locket över arken med förbundstecknet i det allra heligaste. Bordet skall du ställa utanför förhänget och lampstället mitt emot bordet, på södra sidan av boningen; bordet skall stå på den norra sidan.

 

ALTARET 25 x 25 x 17 cm, plywood och koppar

27:1   Du skall bygga ett altare av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett – altaret skall vara fyrkantigt – och tre alnar högt. I vart och ett av dess fyra hörn skall du göra ett horn, som skall vara i ett stycke med altaret. Du skall belägga det med koppar. Du skall göra kärl att föra bort askan i, liksom också skovlar och skålar, gafflar och fyrfat. Alla dessa tillbehör skall du göra av koppar. Du skall göra ett galler, ett nät av koppar, och i dess hörn skall du sätta fyra bronsringar. Du skall sätta gallret nertill, under altarlisten, så att nätet når upp till halva höjden av altaret. Till altaret skall du göra bärstänger av akacieträ och belägga dem med koppar. Bärstängerna skall skjutas in i ringarna, så att de sitter på båda sidor av altaret, när man ska bära det. Altaret skall vara ihåligt, byggt av bräder, och det skall göras såsom du fick se det på berget.

 

RÖKELSEALTARET 15 x 15 x 32 cm, plywood, guld och vitt guld

30:1   Du skall bygga ett altare att tända rökelse på; av akacieträ skall du göra det. Det skall vara fyrkantigt, en aln långt och en aln brett och två alnar högt. Hornen skall vara i ett stycke med altaret. Du skall belägga det med rent guld ovanpå och på sidorna och på hornen och omge det med en guldkant. Du skall göra två ringar av guld och sätta dem nedanför kanten, på två av sidorna, på bägge gavlarna; de skall tjäna som hållare för bärstänger, så att man kan bära altaret. Bärstängerna skall du göra av akacieträ och belägga med guld. Altaret skall du ställa framför förhänget som döljer arken med förbundstecknet, där jag skall uppenbara mig för dig. Aron skall tända välluktande rökelse på det; varje morgon när han gör i ordning lamporna skall han tända rökelse, och likaså när han sätter upp lamporna mellan skymning och mörker. Detta skall vara ett dagligt rökelseoffer inför Herren genom alla släktled. På detta altare skall ni inte offra någon otillåten rökelse eller något brännoffer eller matoffer; inte heller skall ni hälla ut dryckesoffer på det. En gång om året skall Aron stryka försoningsblodet på altarets horn; genom alla släktled skall han där en gång om året utföra soningsriten med blodet av soningsoffret.
Altaret är högheligt och hör Herren till.

 

BRONSKARET 15 x 15 x 15 cm, plywood och koppar

30:17   Herren talade till Mose:
Du skall göra ett bronskar med tillhörande bronsställ för tvättningen och sätta det mellan uppenbarelsetältet och altaret och fylla det med vatten. Där skall Aron och hans söner tvätta sina händer och fötter. När de går in i uppenbarelsetältet skall de tvätta sig, annars kommer de att dö; likaså när de går fram till altaret för att göra tjänst och bränna eldoffer åt Herren. De skall tvätta händer och fötter, annars kommer de att dö. Detta skall vara en oföränderlig stadga för Aron och hans efterkommande genom alla släktled.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet